Menu
Your Cart

Sağlık ve Çevre

Doğalgaz bacaları yapı işlerinde ikamet edecek kişiler veya komşuları için hijyen, sağlık ve çevre açısından tehdit oluşturmayacak şekilde tasarlanıp, uygulanmalıdır.

Cihazlar ve bacaların verimli ve güvenilir çalışması için standartlara uygun ürünler seçilmeli,
Zehirlenmede önemli bir paya sahip olan bacalar, düzenli olarak temizlenmeli,
Bacalı kombi, hermetik kombi veya soba bulunan odalarda uyumamalı,
Yüksekliği 4 metreden az bacalara, bacalı kombi veya şofben bağlanmamalı,
Hermetik kombiler kapalı balkonlarda kullanılırken, havalandırma menfezleri açık tutulmalı,
Hermetik kombi bacaları mutlaka atmosfere açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalı,
Bacalı cihazlar, yanma için gerekli olan havayı bulundukları ortamdan aldıkları için, bu cihazların kapalı bir kutu veya dolap içine konması sakıncalı,
Bacalı doğalgaz cihazları, 8 metreküpten daha küçük alanlara yerleştirilmemeli,
Doğalgaz cihazının bağlı olduğu bacaya, teknik olarak başka hiçbir cihaz bağlanmamalı,
Şönt (ortak) bacalara, bacalı kombi, şofben veya soba bağlantısı yapılmamalı,
Cihazlar mutlaka müstakil bir bacaya bağlanmalı,
Mutfaktaki doğalgazlı şofben veya kombi bacası, aspiratör bacasına bağlanmamalıdır.