HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

GEZONDHEID EN MILIEU

Schoorstenen op aardgas moeten zo worden ontworpen en uitgevoerd dat ze geen bedreiging vormen voor hygiëne, gezondheid en milieu en voor mensen die in bouwwerkzaamheden of in de buurt wonen.
 
Producten en schoorstenen moeten worden geselecteerd volgens de normen voor een efficiënte en betrouwbare werking,
Schoorstenen, die een groot aandeel hebben in vergiftiging, moeten regelmatig worden schoongemaakt,
Kamers met een geventileerde boiler, hermetische combi of kachel mogen niet geslapen worden,
Schoorstenen met een hoogte van minder dan 4 meter, ketel of waterverwarmer mogen niet worden aangesloten,
Hermetische combiketels, ventilatieopeningen open te houden wanneer ze op gesloten balkons worden gebruikt,
Hermetische ketelschoorstenen moeten worden aangesloten op de lucht die openstaat naar de atmosfeer,
Omdat de geventileerde apparaten de lucht gebruiken die nodig is voor verbranding uit de omgeving waarin ze zich bevinden, is het ongemakkelijk om deze apparaten in een gesloten kast of kast te plaatsen,
Aardgashulpmiddelen mogen niet in een ruimte van minder dan 8 kubieke meter worden geplaatst,
Er mogen geen andere technische apparaten op de schoorsteen worden aangesloten waarop het gasapparaat is aangesloten,
Shunt (gemeenschappelijke) schoorstenen, schoorsteenketel, boiler of kachelaansluiting mogen niet gemaakt worden,
Apparaten moeten worden aangesloten op een aparte schoorsteen,
De aardgas-waterverwarmer of ketelschoorsteen in de keuken mag niet op de zuigas worden aangesloten.

YUKARI